graphic art

خواص رنگها

 

رنگ آبی وتاثیرآن برزندگی

آنهایی که احساس میکنند که بچه هایشان در مقابل چشم زخم خیلی ضعیف هستند لباس آبی به این بچه بپوشانند. برای اینکه فرکانس رنگ آبی 445 است وکمترین طول موج را در رنگها دارد. بخاطر این کم بودن طول موج، درواقع فرکانسهایی که از چشم دیگران ساطع میشود آنها را برمیگرداند. ممکن است بعضی ها بگویند که با توجه به پیشرفت علم این چشم زخم ویا به اصطلاح عامیانه [ نظر] ریشه علمی ندارد در حالیکه اینچنین نیست وچشم زخم دلیل علمی دارد. درمغز ما سه نوع فرکانس هست که یکی ازآنها آلفا هست و زمانیکه چشم باز باشد که اگر ما دارای نشاطی باشیم این فرکانس افزایش پیدا میکند. اگر نوار مغزی بگیرید درصورت باز بودن چشم این فرکانس با وقتیکه چشم بسته باشد بصورت مختلف ثبت میشود. دو نقطه بدن انسان دارای انرژی و فرکانسهای زیادی هست: یکی چشمها و دیگری انگشتان انسان هستند. پس این فرکانسها که از چشم شما ساطع میشود به هر چیزی که برخورد کند درآن اثر میگذارد. بعضی ها را شاید دیدید همینطور که نشسته اند به لیوان نظر میکنند و آنرا حرکت میدهند. این فرکانسهای چشم نیز اگر متمرکز شوند مقدار و اثر آنها زیاد میشود به بچه که میخورد بچه هم که ضعیف است و در وی اثر میگذارد. حالا اگر شما به بچه لباس آبی بپوشانید این حالت برای وی ایجاد نمیشود. رنگ آبی آرام بخش است.تسکین دهنده دردهای عصبی، بهترین رنگ برای افراد هیجان زده و وسواسی است. بهترین رنگ برای آنهایی که تب دارند. برای افرادی که بیخواب هستند بسیار مفید است. آنهاییکه بدنشان همیشه داغ و تب دارند حالت سردکنندگی دارد. رنگ آبی کشش را کم میکند. برای افرادی که فشارخون دارند بهترین رنگ است.آرامبخش تنفس ونبض است. نیز تعدیل کننده خیلی از ناراحتی های عصبی است

خاكستری

نه اضطراب آفرین، نه آرام بخش

جلوگیری از خستگی چشم و اعصاب

رنگ خاکستری وتاثیرآن برزندگی

این رنگ در شان آقایان است که بیشتر لباسهایشان طوسی یا خاکستری باشد. آرام،حساس ،محافظ و یک ابهت خاصی را به آقایان میدهد

زرد

گرم كننده

باعث خوشرویی و نشاط

ایجاد حالت روحانی

تحریك فكر

كاهش برخی ناراحتیهای عصبی

ازدیاد سرعت رشد گیاه و كیفیت آن

حریك كننده ذهنی و هوشی

شدیدا موجب تقویت فكر انسان

ایجاد آرامش و خوشحالی در روحیه انسان

رنگ زرد و تاثیرآن برزندگی

رنگ زرد گرم کننده و رنگ خوشرویی و خوش خویی انسان هست، آرامبخش و نشاط آور است.قرآن رنگ زرد را مسرت بخش ونشاط آور معرفی میکند.رنگ زرد حالت روحانی داشته و ایده آل است.تحریک کننده فکر است .نیز برخی ازحالتهای عصبی را آرام میکند

 

سبز

از بین برنده خستگی اعصاب

عدم احساس گذر ایام

خنك كننده، تعدیل كننده نور خورشید

كاهش فشار خون

رفع بی خوابی و خستگی

رفع سر درد و میگرن

مفرح و ملایم

رنگ سبز وتاثیرآن برزندگی

میدانید که در اتاق عمل بیمارستانها معمولا از رنگ سبز استفاده میشود چرا که هیچ موقع خستگی ایجاد نمیکند. شما اگر وارد یک بیابان بی آب و علف بشوید زود خسته میشوید ولی وقتیکه وارد یک چمنزار و جنگل میشوید احساس لذت میکنید. این رنگ برای درمان بیماریها و ناملایمات عصبی بکار میرود. تعدیل کنند اعصاب و آرامبخش و در رفع خستگیها خیلی موثر است.زمینه شکیبایی و صبر و تحمل را برای آقایان مهیا میسازد. رنگ سبز این احساس را به انسان میدهد که ایام زود بزود بگذرند و احساس خستگی از روزگار نکند، تحمل پذیری را زیاد میکند و امیدوار کننده است چرا که در بهار انسان بیشتر امیدوار میشود.رنگ سبز حساس است وخنک کننده است، مهیج وتعدیل کننده نور خورشید است وموثر درسیستم عصبی است، بیخوابی وخستگی را از بین میبرد، فشار خون را کنترل میکند. آنهایی که میگرن(سردرد) دارند سعی کنند درمحیط سبزی باشند و از لباسهای سبز استفاده بکنند

سفید

گریزاننده میكروبها و علامت پاكی

نوعی اثر دلگشا و روحانی

رنگ سفید وتاثیرآن برزندگی

ملیح، براق و نشانه پاکی وصداقت است.شما در بیمارستانها میبینید که ملافه ها همه سفید است، کادر پزشکی همه از روپوش سفید استفاده میکنند چون یک حالت پاکی وصداقت خاصی دارد

سیاه

كاهش سایر فعالیتها

ایجاد سستی و كندی

متاثر كننده

رنگ سیاه وتاثیرآن برزندگی

سبک و غلط انداز و نیز افسرده کننده است.ازنظر شرع اسلام هم کراهت دارد

قرمز

تسكین دهنده بیماری ها و حساسیت پوستی

محرك میل جنسی و كشش است

تقویت سیستم ایمنی بدن

افزایش فشار خون

افزایش تنفس

اشتها آور

نیروبخش

متابولیسم بدن را زیاد میكند

گرم كننده بدن بعلت سریعتر شدن گردش خون

لباس قرمز برای بچه باعث چشم خوردن او میشود

برای افراد عصبی خوب نیست. خستگی ایجاد میكند

معالج دردهای:

سرخچه- مخملك- ناراحتی پوستی، زخم، سوخته

رنگ قرمز وتاثیرآن برزندگی

رنگ قرمز با طول موج 570 تسکین دهنده بیماریهای پوستی است.اگر بچه ای مخملک یا سرخک گرفت اگر محیط را برای وی قرمز کردید سریع خوب میشود. دلیل علمی آن هم اینست که وقتی شما لباس قرمز تن بچه میکنید بچه بادیدن رنگ قرمز اعصاب چشم وی تحریک شده و نهایت بر سیستم عصبی و گردش خون اثر گذاشته وباعث سرعت گرفتن گردش خون وی میشود. وقتیکه گردش خون سریع شد در واقع غذای بیشتری به سلولها میرسد ومنجر به تسریع در از بین بردن عفونتها میشود. نیز رنگ قرمز حساسیتهای پوستی را از بین میبرد. این رنگ سیستم ایمنی بدن را بالا میبرد یعنی بدن را درمقابل میکربها و ویروسها مقاوم میکند. نیز آنهایی که کم اشتها هستند اگر رنگ قرمز بپوشند اشتهای آنها باز میشود وهضم غذا را تنظیم میکند. حالا چرا بچه ها دوست دارند که در رستوران غذا بخورند ؟ چون درآنجا انواع و اقسام رنگها را بکار برده اند. میز یک رنگ،صندلی یک رنگ، دیوار به یک رنگ دیگری است وغذاها نیز از رنگهای متنوعی برخوردار هستند و این رنگها هستند که باعث جذب بچه ها به این محیط ها هستند و نه صرف غذا خوردن. اما شما درخانه چکار میکنید.فرض کنید غذایی را در قابلمه درست کرده اید، بچه هم که گرسته هست به او میگویید غذا در قابلمه است بردار و بخور.این که اشتها برای بچه بوجود نمیآورد. خانمها بهتر است در سفره آرایی و چیدن غذا در سفره سلیقه بخرج دهند وغذا را تزئین بکنند.ازرنگهای گیاهی و سبزیجات استفاده بکنند. رنگ قرمز حالت احساسات را زیاد میکند. آنهایی که شوهرانشان عصبی است این خانمها از لباس قرمز استفاده نکنند. رنگ قرمز کشش را زیاد میکند. خانمهایی هستند که اظهار میدارند شوهرانشان به آنها توجه ندارند. البته که اگر مشکی بپوشید توجه نخواهد کرد و فکر میکند که عزادار هستید. یک رنگ قرمز خوش رنگ بپوشید وبه سروضع ظاهرتان برسید و یک آرایش ملایمی هم بکنید تا ببینید که چگونه شوهر بطرف شما جذب میشود. آنهایی که فشار خون پایینی دارند از رنگ قرمز استفاده بکنند. آنهایی که دلمرده و غمگین هستند از رنگ قرمز استفاده بکنند تا دچار هیجان بشوند.رنگ قرمز به انسان نیرو میدهد

رنگ قرمز رنگ محرک وفعال کننده است واعصاب سمپاتیک را فعال میکند اما آنهایی که بدنشان دچار التهاب شده باشد از رنگ قرمز استفاده نکنند. همچنین آنهای که درفعالیت جنسی شان ضعیف هستند سعی کنند از رنگ قرمز استفاده کنند چون رنگ قرمز محرک میباشد

ارغوانی

رنگ ارغوانی و تاثیرآن برزندگی

رنگی است بین رنگ نارنجی وقرمز است، زرشکی،قرمزسیر .آرامبخش است ولی حزن آور است.معمولا از این رنگ در کاخهای سلطنتی استفاده میکنند. آنهایی که ناراحتی روانی و افسردگی دارند از این رنگ نباید استفاده بکنند. این رنگ بیشتر ابهت و جلال میدهد. آنهایی که دمدمی مزاج بوده و زود با یک حرفی ناراحت میشوند از این رنگ استفاده نکنند

بنفش

رنگ بنفش وتاثیرآن برزندگی

این رنگ اثر ضعیفی در ناراحتی های عصبی دارد. رنگ سردی هست وبرای آنهایی که بدنشان داغ میکند از این رنگ استفاده بکنند. رنگ بنفش دارای اشعه الکتروشیمیایی خیلی قوی است که بر روی قلب و ریه ها وعروق خونی اثر خیلی خوبی دارد این رنگ مقاومت بدن را زیاد میکند. این رنگ فعالیت جنسی را درخانمها زیاد میکند

خرمایی

رنگ خرمایی و تاثیرآن بر زندگی

رنگ آن مثل رنگ خرما خاراک یا خرماهایی که تازه بخواهد برسد میباشد، رنگ قهوه ای،خرمایی(ترکیب قرمز وسیاه)،قهوه ای مایل به زردیاقرمز،حنایی،برنزه،قهوه ای روشن. آرامش، محافظ و استراحتی که حاصلش ضعف است.خانمها اگر موهایشان را رنگ میکنند همه اش از این رنگ استفاده نکنند واصلا سعی کنند رنگ نکنند

لعل كبود

رنگ لعل کبود و تاثیرآن برزندگی

به رنگ زمردکبود،بریل سبزآبی فام،سبزمتمایل به آبی،کبود.بیشتر در نگین انگشتر یا سینه ریز وامثالهم استفاده میکنند.درواقع همان اثر تحریکی رنگ قرمز را دارد. دارای اثر تقویتی آبی هم هست

نارنجی

رنگ نارنجی و تاثیرآن برزندگی

این رنگ پرتقالی، اثر حرارتی بر روی سیستم گوارش دارد. تابان و درخشنده است، تهییج کننده ،آرامبخش و مسکن است، هیجان آور و تحریک کننده احساسات است بدین شکل که تحریکی ایجاد میکند که به انسان نشاط میدهد. به آرامی نبض را زیاد میکند ولی بر روی فشار خون اثر ندارد. رنگ مستعد برای زندگی و دوست داشتنی است.اثر بهبودی و خوشحالی در انسانها دارد و هضم را مناسب میکند

 

 

كی چه جوریه؟

***********

زرد - راكه سمبل آفتاب است ،دوست دارند مردمانی فعال، پرانرژی وسازنده هستند

آبی تیره - سورمه ای كه مظهرغروب است رامیپسندند آدم هایی آرام ،مهربان وعاطفی هستند

قرمز - آدم های جنگجو ،انقلابی وكمیگستاخ است

سبز - نشانه گرایش های معكوس است ،یعنی آلرژی داشتن به هرنوع تغییر وعناد ولجبازی وترس ازدگرگونی.

بنفش - را آنهایی دوست دارندكه میخواهند ارزش خودرانزد دیگران بالا ببرند ودیگران راتحت تاثیرخودقراردهند

قهوه ای - رامیپسندند ،آدم های تنهایی هستندكه نیازشدیدی به دوستی واحساس امنیت دارند

طلایی - آدم هایی جاه طلب وزیاده خواه هستند

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 22:59  توسط سودابه   |